Full fart i Prosjektavdelinga til Fokus Elektro

 

 

Sist fredag signerte kommundirektør i Kinn Kommune Terje Heggheim rammeavtale med  Fokus Elektro om utskifting av 2000 gatelysarmatur.  Avtalen har ein verdi på mellom fem og seks millionar NOK, og strekkjer seg over 4 år.

 

Vi i Fokus Elektro går hausten lyst i møte med rekordstore ordrereserver. 

Vi skal være med å bygge Campus Førde, den nye videregåande skulen i Førde, i tillegg kjem Elvekanten som er husvære og forretningsareal dette og i Førde.   Rehabilitering av 2 kraftverk for Troms Fylkeskommune, og som underleverandør til Trygve Ullaland AS som skal bygge kontorbygg for Cargill  på Trolleskjæret.  Desse jobbane kjem i tillegg til arbeidet med det nye anlegget til Breivika Eigedom,  Mowi Haukå, arbeid på Cargill sitt anlegg på Storsteinnes, og utviding av lakseslakteri for Cermaq i Steigen.

 

Vi treng fleire montører både til Prosjektavdelinga vår og til dei andre avdelingane. 

 

Har du lyst å jobbe i Fokus Elektro, eller ved prosjektavdelinga vår ta kontakt med Avdelingsleiar for prosjektavdelinga Magnar Nordal på 478 78 832, eller Adm. sekretær Britt K. Hafstad på      476 07231 for nærare opplysningar.

Illustrasjon Artec Aqua

Ny kontrakt til Fokus Elektro