Full fart i Prosjektavdelinga til Fokus Elektro

 

 

Sist fredag signerte kommundirektør i Kinn Kommune Terje Heggheim rammeavtale med  Fokus Elektro om utskifting av 2000 gatelysarmatur.  Avtalen har ein verdi på mellom fem og seks millionar NOK, og strekkjer seg over 4 år.

 

Vi i Fokus Elektro går hausten lyst i møte med rekordstore ordrereserver. 

Vi skal være med å bygge Campus Førde, den nye videregåande skulen i Førde, i tillegg kjem Elvekanten som er husvære og forretningsareal dette og i Førde.   Rehabilitering av 2 kraftverk for Troms Fylkeskommune, og som underleverandør til Trygve Ullaland AS som skal bygge kontorbygg for Cargill  på Trolleskjæret.  Desse jobbane kjem i tillegg til arbeidet med det nye anlegget til Breivika Eigedom,  Mowi Haukå, arbeid på Cargill sitt anlegg på Storsteinnes, og utviding av lakseslakteri for Cermaq i Steigen.

 

Vi treng fleire montører både til Prosjektavdelinga vår og til dei andre avdelingane. 

 

Har du lyst å jobbe i Fokus Elektro, eller ved prosjektavdelinga vår ta kontakt med Avdelingsleiar for prosjektavdelinga Magnar Nordal på 478 78 832, eller Adm. sekretær Britt K. Hafstad på      476 07231 for nærare opplysningar.