Fokus Elektro blei stifta i 2005. Vi er i dag 70 tilsette. Fokus elektro tilbyr smarte løysingar og tenester for bygg, industri og automasjon.

Digitalisering kjem til å revolusjonere elektrobransjen, og vi vil vere førstevalet til å digitalisere samfunnet for kundane våre.

Fokus Elektro er registrert i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt register for elektroverksemder.

Våre tilsette er bedrifta sin største og viktigaste ressurs – og vi set kvalitet og sikkerhet i første rekkje.

Vi skal vere:

Fokusert på kundane og arbeidsoppgåvene

Omtanke for omgjevnadane

Kunnskap til alle i bedrifta

Utfoldelse for eigen kreativitet

Samhald

Vi strekkjer oss langt for å levere tenester til rett pris til kundane våre.