Levering av landstrøm til Hofseth Aqua

ABB og Fokus Elektro AS leverer landstrøm til 5 oppdrettslokasjoner for Hofseth Aqua i 2021/22. https://www.hofseth.no/contact/hofseth-aqua/
Det er en stor milepæl denne uka da sjøkablene går i sjøen. Dette er en krevende operasjon med djup fjord og kabler som er 2,5 – 4,2 km lange.
Leveransen består av trafomontasje levert av ABB, nye hovedtavler og sjøkabler levert av Fokus Elektro.
Det leveres fiber infrastruktur av Fokus Infranett.
Dette er et spennende oppdrag, og er litt på sida av ordinært elektro arbeide, med stort potensial i et voksende marked.