Fokus Elektro AS har prosjekter lokalt og nasjonalt. Grunna auka behov innan prosjektering og prosjektutvikling søkjar vi etter ingeniør. Som ingeniør hos oss vil du bli ein del av eit ungt og innovativt miljø som jobbar for å lage framtidas løysingar for våre kundar. Du vil og vere med å vidareutvikle prosjektavdelinga vår.

Arbeidsoppgåver vil i hovudsak være:

 • Prosjektering
 • Utvikling av prosjekt
 • Oppfølging av prosjekt og prosjektkundar
 • Utarbeiding av dokumentasjon

Ønska kvalifikasjonar:

 • Teknisk utdanning, bachelor eller mastergrad innan elektro
 • Fagbrev i tillegg til ingeniørutdanning, vil vere ein fordel
 • Erfaring i bruk av Autocad/DDS/ Autodesk Revit BIM programvare.
 • Erfaring i bruk av FEBDOK, vil vere ein fordel
 • ITBr erfaring vil være ein fordel
 • Har og kan bygge gode kunde relasjonar
 • Liker å stå på
 • Resultatorientert
 • Du har god munnleg og skriftlege formuleringsevne. Må beherske norsk og engelsk godt, både munnleg og skriftleg

Realkompetanse kan kompensere for manglande formell utdanning utover minimumskrav

Vi kan tilby:

 • Eit godt arbeidsmiljø og kjekke kollegaer med fagleg tyngde og høg kompetanse
 • Gode vilkår når det gjeld lønn, pensjon og forsikringar
 • Eigarar med langsiktige målsettingar

Spørsmål om stillinga kan rettast til Tore Nyttingnes på mobilnr. 478 78 830

Om du har lyst å være med på laget vårt, sender du søknad til britt.hafstad@fokuselektro.no så snart som mogleg.

Søknad merkast Ingeniør.